สบายๆ คลาย เครียด

 

ภาพล่าง: เมื่อกรมเจ้าท่า ขึ้นมาคุมการจราจรบนถนนใช้สัญญาณธงแทนไฟเขียวไฟแดงจ้า