บุศรินทร์(บางบัวทอง)

ตักบาตร 3 สค.56 บุศรินทร์ (บางบัวทอง)