About Us

 


 

      

  

    


เราเป็นบริษัทที่ มีความชำนาญเรื่องของระบบสารสนเทศ เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯและหน่วยงานราชการทั่วไป เช่น เป็นผู้ออกแบบติดตั้งระบบสารสนเทศรถต้นแบบของกรมการขนส่งทางบกเพื่อการจัดเก็บภาษีและต่อทะเบียนรถยนต์ทั่วประเทศ เป็นผู้ออกแบบและวางระบบบริหารจัดการธุุรกิจรถเช่าให้กับบริษัทสมาชิกในสมาคมรถเช่าไทย เป็นผู้คิดและวางระบบการประมูลรถยนต์มือสองผ่านจอภาพและเขื่อมต่อฐานข้อมูลผลประมูลเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด และ บริษัท ไทยพาณิชย์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  วางระบบบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บุศรินทร์ (แลนด์ แอนด์ เฮาส์) รองรับฐานข้อมูลจำนวนบ้านพันกว่าหลัง

ประวัติความเป็นมา

           เริ่มจากมืออาชีพ รับงานอิสระไม่มีสังกัดเราไม่ต้องวิตกกับกรอบนโยบายที่มุ่งหวังที่ต้องการสร้างกำไรสูงสุดเป็นหลัก หากลูกค้าได้ประโยชน์แต่บริษัทกำไรน้อย ก็ไม่ต้องนำเสนอวิธีการอันนั้นให้เสียเวลา ตรงกันข้ามเมื่อผมได้มีโอกาสสรรสร้างงาน ทุกๆผลงานของผมจะมีความเป็นอิสระ ความภาคภูมิใจในเนื้องานและมีจุดหมายเดียวกันกับลูกค้ากล่าวคือ ที่ต้องใช้งานได้จริงเป็นระบบฐานข้อมูลที่ช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารทำได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความเป็นต่อเหนือคู่แข่ง  ในระยะเริ่มแรกเรามุ่งเน้นให้กับบริษัทเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยปัญหาและข้อจำกัดมากมาย ไม่ว่าปัญหาด้านเงินทุน ปัญหาความเสียเปรียบเชิงเทคโนโลยี เราทุ่มเทสร้างระบบสารสนเทศให้แก่ลูกค้าของเราอย่างตั้งใจและภายใต้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด เพราะเรามั่นใจว่าผลงานของเรานั้นจะเป็นอาวุธที่สำคัญของลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าของเราสามารถยืนหยัดในสนามการค้าได้อย่างสง่างามและสามารถต่อกรกับยักษ์ใหญ่ได้อย่างสมศักดื์ศรี

2552

วันที่ 30 กรกฎาคม 2552   ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัท คอมพ์ ซิสเต็ม ซัพพลาย จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยคุณกำธร สิทธิ และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เปิดดำเนินธุรกิจให้บริการด้านซอฟท์แวร์ วางระบบ และ ที่ปรึกษาด้านไอที เรายึดคำสอนของความพอเพียงเป็นหัวใจในการทำงาน ด้วยเหตุผล 3 ประการคือ

1.เพราะความพอเพียงจะทำให้เติบโต อย่างยั่งยืน

2.ความพอเพียงทำให้เราไว้ใจกัน ไม่เอาเปรียบกัน ก่อให้เกิดคำว่า "มิตร"

3.เพราะเรารักในหลวง

เหตุผลข้างต้นทำให้พวกเรามีความเชื่อว่าวิถีของความพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกอาชีพ ไม่เว้นแม้กระทั่งวงการไอที หากเพียงศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ นำไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ดำเนินการให้พอเหมาะ พอดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ด้วยงบประมาณที่ไม่มากนักพอสมควรอย่างมีเหตุและผล   

2554  

ย้ายสำนักงานจากนนทบุรี มายังเลขที่ 99/9 ถนนศรีนครินทร์ และร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท แครี่บอย ฟลีท (ประเทศไทย) จำกัด ขยายงานบริการเพิ่มเติม โดยจำหน่าย ให้เช่าคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้เรารับบริการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 


กำธร สิทธิ