Information

 

 

วันนี้ในอดีต

11 ตุลาคม 

 • พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) - วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยซิดนีย์ มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย
 • พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาปนาเจ้าจอมสุวัทนา ขึ้นเป็นพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี
 • พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933) - เกิดกบฏบวรเดช นำโดยพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช ทหารยกกองกำลังจากภาคอีสานเข้ามากรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) - สงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่ง : โฮจิมินห์และเวียดมินห์ (สันนิบาตเพื่อเอกราชเวียดนาม) เข้าปกครองเวียดนามเหนือ
 • พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) - องค์การนาซาส่งยานอะพอลโล 7 พร้อมนักบิน 3 คนขึ้นสู่อวกาศ เป็นยานอวกาศลำแรกในโครงการอะพอลโลที่มีนักบินอวกาศขึ้นไปด้วย
 • พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) - Saturday Night Live วาไรตี้โชว์รายสัปดาห์ในสหรัฐอเมริกา ออกอากาศเป็นครั้งแรก
 • พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) - องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นำรถปรับอากาศชนิดใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง (NGV) จำนวน 82 คัน วิ่งให้บริการเป็นวันแรก
 • พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เนื่องจากเป็นฉบับแรกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างมากที่สุด
 • ประธานาธิบดีซูฮาร์โตแห่งอินโดนีเซีย เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ สนามกีฬาเสนายัน ในกรุงจาการ์ตา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-19 ตุลาคม มีนักกีฬากว่า 6,000 คนจาก 10 ประเทศภาคีสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม
 • พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) - สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้วยพระองค์เอง ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
 • พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) - ครอบครัวความจริงวันนี้สัญจร ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่อาคารธันเดอร์โดม ภายในเมืองทองธานี

********************

Boworadet-rebel--011.jpg

ภาพบน: สภาพความเสียหายของรถไฟทั้งสองฝ่ายชนกัน

กบฏบวรเดช เกิดขึ้นเมื่อ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2476 นับเป็นการกบฏครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 สาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างระบอบเก่ากับระบอบใหม่ จากข้อโต้แย้งในเรื่องเค้าโครงเศรษฐกิจที่นายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้เสนอ และถูกมองว่าเป็น "คอมมิวนิสต์" ชนวนสำคัญที่สุดคือข้อโต้แย้งในเรื่องพระเกียรติยศและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในระบอบใหม่ เป็นผลนำไปสู่การนำกำลังทหารก่อกบฏโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช อันเป็นที่มาของชื่อ "กบฏบวรเดช" โดยในที่สุดฝ่ายรัฐบาลสามารถปราบปรามคณะกบฏลงได้ ส่วนพระองค์เจ้าบวรเดชหัวหน้าคณะกบฏและพระชายาได้หนีไปยังประเทศกัมพูชา

อนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บริเวณหลักสี่ บางเขน กรุงเทพฯ ที่เรียกกันว่า "อนุสาวรีย์หลักสี่" นั้น ชื่อจริงคือ "อนุสาวรีย์ปราบกบฏ" หรือ "อนุสาวรีย์พิทักษ์ธรรมนูญ" ซึ่งรัฐบาลในสมัยนั้น ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ปราบกบฏบวรเดช

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก

New Arrival

คุณต้องเลือกคอลเลคชันสินค้าที่ต้องการแสดงที่หน้าธีม, ตั้งค่าธีม